Entitat: Centre Diari Sant Josep

Dades de l'entitat:

Adreça: C/ Burgos, 70 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Pàgina web: http://centrediarisantjosep.org/
Correu electrònic: info@centrediarisantjosep.org

Oferta d'activitats

* Activitats de reforç educatiu i tallers d’estudi assistit, Acompanyament i orientació en Postobligatòria. Tallers Prelaborals. Activitats de Lleure. Casal d’estiu i colònies. Alfabetització de persones adultes, Formació de famílies
* Tallers: Psicomotricitat, Guitarra, Cuina, Coeducació, Esport, Hort Urbà, Jocs de Taula, Laboratori de Creativitat, Videoforum, Escacs, Anglès.

Objectius de l'entitat

* Potenciar projectes i activitats socioeducatives, culturals, esportives i de temps lliure que permetin el desenvolupament i el creixement integral de les persones que participen al projecte
* Acompanyar a infants i joves en el seu procés de creixement i maduració personal i participació activa al territorio.

Associada o federada a...

Fundació Pere Tarrés

Horaris i dies de les activitats

* Alfabetització persones adultes: Matins de dilluns a dijous de 10.00 a 11.30
*Alfabetització en àrab : Divendres de 10.00 a 11.30
*Aula Estudi 2.0 : Dilluns a divendres de 9.30 a 13.00
* Formació a famílies: Un cop al trimestre en horari de 16.00 a 20.00
* Reforç educatiu i tallers d’estudi assistit: Dilluns a Dijous de 16.00 a 18.00
* Tallers: Dilluns a Dijous de 18.00 a 19.00
*Tallers Professionalitzadors : Divendres de 16.30 a 19.30

Quantitat total i edats dels participants

85 participants d’infància i joventut de 7 a 24 anys
35 participants de persones adultes a partir dels 25 anys

Quotes/Tarifes

Inicialment tots els projectes que desenvolupen estan subvencionats per diferents entitats i organismes públic i privats.